Điều khoản và điều kiện

Không sử dụng rượu cho phụ nữ có thai và trẻ em.